(รหัสสินค้า : 060010) ไบเมนทอล ตู้เย็น (แบบแบน) 13C

(รหัสสินค้า : 060010) ไบเมนทอล ตู้เย็น (แบบแบน) 13C

95 บาท

(KSPN-060-02-101) (02-ไบเมนทอลตู้เย็น แบบแบน)
สำหรับตู้เย็น SANYO
(สายไฟดำ-น้ำตาล)
(#2) ไบเมนทอล แบน 13C TH2 น้ำตาลดำ

95 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-02-101) (02-ไบเมนทอลตู้เย็น แบบแบน)
สำหรับตู้เย็น SANYO
(สายไฟดำ-น้ำตาล)
(#2) ไบเมนทอล แบน 13C TH2 น้ำตาลดำ

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน