(รหัสสินค้า : 060021) ไบเมนทอล ตู้เย็น (แบบแบน)

(รหัสสินค้า : 060021) ไบเมนทอล ตู้เย็น (แบบแบน)

95 บาท

(KSPN-060-02-103) (02-ไบเมนทอลตู้เย็น แบบแบน)
HITACHI SHARP MITSUBISHI
(สายไฟส้ม-ส้ม)
(#8) ไบเมนทอล ส้มแบน

95 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-02-103) (02-ไบเมนทอลตู้เย็น แบบแบน)
HITACHI SHARP MITSUBISHI
(สายไฟส้ม-ส้ม)
(#8) ไบเมนทอล ส้มแบน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน