(รหัสสินค้า : 060016) ไบเมนทอล + ฟิวส์ ตู้เย็น LG

(รหัสสินค้า : 060016) ไบเมนทอล + ฟิวส์ ตู้เย็น LG

125 บาท

(KSPN-060-11-102) (11-ไบเมนทอลตู้เย็น + ฟิวส์)
(แดง-ส้ม-น้ำตาล)ไบเมนทอล ตู้เย็น
ET-70 (129624) / ET-80 (952482)
ฟิวส์+ไบเมนทอล LG 3 สาย แจ๊คขาว

Placeholder

125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-11-102) (11-ไบเมนทอลตู้เย็น + ฟิวส์)
(แดง-ส้ม-น้ำตาล)ไบเมนทอล ตู้เย็น
ET-70 (129624) / ET-80 (952482)
ฟิวส์+ไบเมนทอล LG 3 สาย แจ๊คขาว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน