(รหัสสินค้า : 060011) ไบเมนทอล + ฟิวส์ ตู้เย็น MITSUBISHI

(รหัสสินค้า : 060011) ไบเมนทอล + ฟิวส์ ตู้เย็น MITSUBISHI

125 บาท

(KSPN-060-11-107) (11-ไบเมนทอลตู้เย็น + ฟิวส์)
(ขาว-น้ำเงิน-แดง) ไบเมนทอล ST-5
เทอร์โมฟิวส์ตู้เย็นพร้อมดีฟรอส 13C- 72C
(129761)

Placeholder

125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-11-107) (11-ไบเมนทอลตู้เย็น + ฟิวส์)
(ขาว-น้ำเงิน-แดง) ไบเมนทอล ST-5
เทอร์โมฟิวส์ตู้เย็นพร้อมดีฟรอส 13C- 72C
(129761)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน