ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส)(ตัวใหญ่)

ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส)(ตัวใหญ่)

995 บาท

(KSPN-99)
Code : 067B2791 (เบอร์ 3)
รุ่น TE 5
(พาร์ทเดิม : 067B2091)

Placeholder

995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-99)
Code : 067B2791 (เบอร์ 3)
รุ่น TE 5
(พาร์ทเดิม : 067B2091)

KSPN