(รหัสสินค้า : 099198) ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส)(ตัวใหญ่)

(รหัสสินค้า : 099198) ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส)(ตัวใหญ่)

995 บาท

(KSPN-099-42-111) (42-ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส))
Code : 067B2791 (เบอร์ 3)
รุ่น TE 5
(พาร์ทเดิม : 067B2091)

995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-42-111) (42-ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส))
Code : 067B2791 (เบอร์ 3)
รุ่น TE 5
(พาร์ทเดิม : 067B2091)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว