(รหัสสินค้า : 099204) ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส)

(รหัสสินค้า : 099204) ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส)

990 บาท

(KSPN-099-42-110) (42-ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส))
Code : 067B2710

990 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-42-110) (42-ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส))
Code : 067B2710

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว