(รหัสสินค้า : 099077) ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส)

(รหัสสินค้า : 099077) ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส)

428 บาท

(KSPN-099-42-108) (42-ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส))
Code : 068-2009 (เบอร์ 06)
สำหรับ เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว รุ่น T 2, TE 2
(TX 2,TEX 2) R-22 ขนาด 4.5 ตัน (N),2.0 ตัน (B)
(TZ 2,TEZ 2) R-404,507 ขนาด 2.6 ตัน (N),1.9 ตัน (B)
(TS 2,TES 2) R-407 ขนาด 4.9 ตัน
(TN 2,TEN 2) R-134 ขนาด 3.0 ตัน

428 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-42-108) (42-ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS (ออริฟิส))
Code : 068-2009 (เบอร์ 06)
สำหรับ เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว รุ่น T 2, TE 2
(TX 2,TEX 2) R-22 ขนาด 4.5 ตัน (N),2.0 ตัน (B)
(TZ 2,TEZ 2) R-404,507 ขนาด 2.6 ตัน (N),1.9 ตัน (B)
(TS 2,TES 2) R-407 ขนาด 4.9 ตัน
(TN 2,TEN 2) R-134 ขนาด 3.0 ตัน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

, , , ,

หน่วย

ตัว