(รหัสสินค้า : 099213) ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON (ออริฟิส)

(รหัสสินค้า : 099213) ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON (ออริฟิส)

290 บาท

(KSPN-099-32-106) (32-ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON (ออริฟิส))
P/N: TIO-004
Placeholder

290 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-32-106) (32-ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON (ออริฟิส))
P/N: TIO-004
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน