(รหัสสินค้า : 099211) ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON (ออริฟิส)

(รหัสสินค้า : 099211) ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON (ออริฟิส)

285 บาท

(KSPN-099-32-104) (32-ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON (ออริฟิส))
P/N: TIO-002
Placeholder

285 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-32-104) (32-ไส้เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว EMERSON (ออริฟิส))
P/N: TIO-002
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน