(รหัสสินค้า : 101019) ไฮ เพรสเชอร์ สวิทซ์ น้ำยา R-22 TOTALINE

(รหัสสินค้า : 101019) ไฮ เพรสเชอร์ สวิทซ์ น้ำยา R-22 TOTALINE

448 บาท

(KSPN-101-01-301) (01-ไฮ เพรสเชอร์)
รุ่น TTL-PB39
(Cut Off 396 PSI / On 276 PSI)
(Hi Pressure Switch)

Placeholder

448 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-101-01-301) (01-ไฮ เพรสเชอร์)
รุ่น TTL-PB39
(Cut Off 396 PSI / On 276 PSI)
(Hi Pressure Switch)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน