ไฮ-โล เพรสเชอร์ คอนโทรล สวิทซ์ น้ำยา R-22 SP

ไฮ-โล เพรสเชอร์ คอนโทรล สวิทซ์ น้ำยา R-22 SP

355 บาท

(KSPN-101-03-101) (03-ไฮ-โล เพรสเชอร์)
แบบ Reset ขันวาล์ว (แบบขันน้อต มีสาย มีสวิทซ์)
(Hi – Low Pressure Control Switch)

Placeholder

355 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-101-03-101) (03-ไฮ-โล เพรสเชอร์)
แบบ Reset ขันวาล์ว (แบบขันน้อต มีสาย มีสวิทซ์)
(Hi – Low Pressure Control Switch)

KSPN