(รหัสสินค้า : 101021) ไฮ-โล เพรสเชอร์ คอนโทรล สวิทซ์ EMERSON

(รหัสสินค้า : 101021) ไฮ-โล เพรสเชอร์ คอนโทรล สวิทซ์ EMERSON

2,780 บาท

(KSPN-101-05-401) (05-ไฮ-โล เพรสเชอร์)
Model : PS2-R7A
(Hi – Low Pressure Control Switch)
(EMERSON / ALCO)

2,780 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-101-05-401) (05-ไฮ-โล เพรสเชอร์)
Model : PS2-R7A
(Hi – Low Pressure Control Switch)
(EMERSON / ALCO)
KSPN

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด