(รหัสสินค้า : 101108) ไฮ-โล เพรสเชอร์ สวิทซ์ SAGINOMIYA

(รหัสสินค้า : 101108) ไฮ-โล เพรสเชอร์ สวิทซ์ SAGINOMIYA

2,280 บาท

(KSPN-101-03-201) (03-ไฮ-โล เพรสเชอร์)
Model : DNS-D306XM
Low : (-50 cmHg) – 85 / ON 43 OFF 28
High : 114 – 426  / ON Manual  OFF 284
(Hi – Low Pressure Switch)
(แบบ ออโต้ / Manual)

2,280 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-101-03-201) (03-ไฮ-โล เพรสเชอร์)
Model : DNS-D306XM
Low : (-50 cmHg) – 85 / ON 43 OFF 28
High : 114 – 426  / ON Manual  OFF 284
(Hi – Low Pressure Switch)
(แบบ ออโต้ / Manual)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน