(รหัสสินค้า :032006) 2-Way วาล์ว CARRIER

(รหัสสินค้า :032006) 2-Way วาล์ว CARRIER

2,080 บาท

(KSPN-032-02-102) (02-2-Way วาล์ว CARRIER)
P/N : VLV 264 BB ขนาด 6 หุน (3/4)

Placeholder

2,080 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-02-102) (02-2-Way วาล์ว CARRIER)
P/N : VLV 264 BB ขนาด 6 หุน (3/4)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว