(รหัสสินค้า :032005) 2-Way วาล์ว CARRIER

(รหัสสินค้า :032005) 2-Way วาล์ว CARRIER

สินค้าแนะนำ

2,095 บาท

(KSPN-032-02-101) (02-2-Way วาล์ว CARRIER)
P/N : VLV 244 BB
ขนาด 4 หุน (1/2) แบบ Spring Return

2,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-02-101) (02-2-Way วาล์ว CARRIER)
P/N : VLV 244 BB
ขนาด 4 หุน (1/2) แบบ Spring Return
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว