(รหัสสินค้า : 032015) 2-Way วาล์ว HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032015) 2-Way วาล์ว HONEYWELL

2,255 บาท

(KSPN-032-01-125) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 6013 AP 1000 แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเกลียว (BSPP) ขนาด 1 นิ้ว

2,255 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-01-125) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 6013 AP 1000 แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเกลียว (BSPP) ขนาด 1 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว