(รหัสสินค้า : 032026) 2-Way วาล์ว HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032026) 2-Way วาล์ว HONEYWELL

2,145 บาท

(KSPN-032-01-122) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 6013 AF 1000 T  แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเกลียว (BSPP)  ขนาด 4 หุน (1/2)

2,145 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-01-122) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 6013 AF 1000 T  แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเกลียว (BSPP)  ขนาด 4 หุน (1/2)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว