(รหัสสินค้า : 032027) 2-Way วาล์ว HONEYWELL VC 6013

(รหัสสินค้า : 032027) 2-Way วาล์ว HONEYWELL VC 6013

2,530 บาท

(KSPN-032-01-123) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 6013 AM 1000 แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเชื่อม ขนาด 6 หุน (3/4)

2,530 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-01-123) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 6013 AM 1000 แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเชื่อม ขนาด 6 หุน (3/4)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว