(รหัสสินค้า : 032009) 2-Way วาล์ว HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032009) 2-Way วาล์ว HONEYWELL

2,159 บาท

(KSPN-032-01-114) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4013 AL 1000 แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเกลียว (NPT) ขนาด 6 หุน (3/4)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)

2,159 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-01-114) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4013 AL 1000 แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเกลียว (NPT) ขนาด 6 หุน (3/4)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว