(รหัสสินค้า : 032009) 2-Way วาล์ว HONEYWELL VC 4013 (ชุด)

(รหัสสินค้า : 032009) 2-Way วาล์ว HONEYWELL VC 4013 (ชุด)

2,535 บาท

(KSPN-032-01-114) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4013 AL 1000 T  แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเกลียว (NPT)  ขนาด 6 หุน (3/4)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)
(หัวขับ+วาล์วบอดี้)
(VC4013ZZ00 + VCZAL1000)

2,535 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-01-114) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4013 AL 1000 T  แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเกลียว (NPT)  ขนาด 6 หุน (3/4)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)
(หัวขับ+วาล์วบอดี้)
(VC4013ZZ00 + VCZAL1000)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว