(รหัสสินค้า : 032012) 2-Way วาล์ว HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032012) 2-Way วาล์ว HONEYWELL

3,135 บาท

(KSPN-032-01-103) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4043 AP 1000T  แบบ Spring Return
ท่อต่อแบบเกลียว (BSPP)  ขนาด 1 นิ้ว
(แบบถอดหัวขับได้)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)

3,135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-01-103) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4043 AP 1000T  แบบ Spring Return
ท่อต่อแบบเกลียว (BSPP)  ขนาด 1 นิ้ว
(แบบถอดหัวขับได้)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว