(รหัสสินค้า : 032013) 2-Way วาล์วบอดี้ HONEYWELL (ไม่รวมหัวชับ)

(รหัสสินค้า : 032013) 2-Way วาล์วบอดี้ HONEYWELL (ไม่รวมหัวชับ)

19,200 บาท

(KSPN-032-08-106) (08-2-Way วาล์วบอดี้)
รุ่น V5328A1104-2
(รุ่นเดิม V5328A1179)
ขนาด 2 นิ้ว 4 หุน (2-1/2)
(2-Way Control Valve Bronze Body)
(เฉพาะ วาล์ว Body  ไม่รวมหัวขับ)

19,200 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-08-106) (08-2-Way วาล์วบอดี้)
รุ่น V5328A1104-2
(รุ่นเดิม V5328A1179)
ขนาด 2 นิ้ว 4 หุน (2-1/2)
(2-Way Control Valve Bronze Body)
(เฉพาะ วาล์ว Body  ไม่รวมหัวขับ)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว