(รหัสสินค้า : 032001) 2-Way วาล์ว HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032001) 2-Way วาล์ว HONEYWELL

2,065 บาท

(KSPN-032-01-111) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4013 AA 1000 แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเชื่อม ขนาด 4 หุน (1/2)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)

2,065 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-01-111) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4013 AA 1000 แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเชื่อม ขนาด 4 หุน (1/2)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว