(รหัสสินค้า : 032050) 2-Way วาล์ว JOHNSON CONTROLS

(รหัสสินค้า : 032050) 2-Way วาล์ว JOHNSON CONTROLS

2,445 บาท

(KSPN-032-03-102) (03-2-Way วาล์ว JOHNSON CONTROLS)
ขนาด 6 หุน (3/4 นิ้ว)
P/N : VG4400GC-C

Placeholder

2,445 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-03-102) (03-2-Way วาล์ว JOHNSON CONTROLS)
ขนาด 6 หุน (3/4 นิ้ว)
P/N : VG4400GC-C

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว