(รหัสสินค้า :032051) 2-Way วาล์วบอดี้ JOHNSON CONTROLS

(รหัสสินค้า :032051) 2-Way วาล์วบอดี้ JOHNSON CONTROLS

2,545 บาท

(KSPN-032-03-101) (03-2-Way วาล์ว JOHNSON CONTROLS)
ขนาด 4 หุน (1/2 นิ้ว)
P/N : VG4400FC-C

Placeholder

2,545 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-03-101) (03-2-Way วาล์ว JOHNSON CONTROLS)
ขนาด 4 หุน (1/2 นิ้ว)
P/N : VG4400FC-C

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว