(รหัสสินค้า : 032048) หัวขับ 2-Way วาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) JOHNSON CONTROLS

(รหัสสินค้า : 032048) หัวขับ 2-Way วาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) JOHNSON CONTROLS

2,670 บาท

(KSPN-032-22-101) (22-คอนโทรลวาล์ว หัวขับ JOHNSON CONTROLS)
รุ่น VA-7010-8503-C
Code : 20Z7076
(220V)
(On-Off Electric Actutor)
(Valve Actuator)

2,670 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-22-101) (22-คอนโทรลวาล์ว หัวขับ JOHNSON CONTROLS)
รุ่น VA-7010-8503-C
Code : 20Z7076
(220V)
(On-Off Electric Actutor)
(Valve Actuator)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว