(รหัสสินค้า : 032017) 3-Way วาล์ว HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032017) 3-Way วาล์ว HONEYWELL

2,995 บาท

(KSPN-032-11-102) (11-3-Way วาล์ว HONEYWELL)
(02-Spring Return 3-Way วาล์ว)
รุ่น V4043 MH 1000 แบบ Spring Return
ท่อต่อแบบเกลียว (BSPP) ขนาด 6 หุน
(แบบถอดหัวไม่ได้)

2,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-11-102) (11-3-Way วาล์ว HONEYWELL)
(02-Spring Return 3-Way วาล์ว)
รุ่น V4043 MH 1000 แบบ Spring Return
ท่อต่อแบบเกลียว (BSPP) ขนาด 6 หุน
(แบบถอดหัวไม่ได้)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว