(รหัสสินค้า : 032021) 3-Way วาล์ว HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032021) 3-Way วาล์ว HONEYWELL

2,725 บาท

(KSPN-032-11-111) (11-3-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4013 MA 6000  แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเชื่อม ขนาด 4 หุน (1/2)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)

2,725 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-11-111) (11-3-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4013 MA 6000  แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเชื่อม ขนาด 4 หุน (1/2)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว