(รหัสสินค้า : 029010) AERODUCT ขนาด 16 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 029010) AERODUCT ขนาด 16 นิ้ว

3,699 บาท

(KSPN-029-01-110) (01-AERODUCT)
รุ่น AL7 16
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว (406 mm)
ยาว 1 เมตร ยืด 10 เมตร (หนา 70 ไมครอน)
(ท่อลมอลูมิเนียมฟอยล์ 2 หน้า ประกบหนา 2 ชั้น)

3,699 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-029-01-110) (01-AERODUCT)
รุ่น AL7 16
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว (406 mm)
ยาว 1 เมตร ยืด 10 เมตร (หนา 70 ไมครอน)
(ท่อลมอลูมิเนียมฟอยล์ 2 หน้า ประกบหนา 2 ชั้น)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กล่อง