(รหัสสินค้า : 029020) AERODUCT รุ่น AL270I-16/25 ขนาด 9 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 029020) AERODUCT รุ่น AL270I-16/25 ขนาด 9 นิ้ว

3,525 บาท

(KSPN-029-02-106) (02-AERODUCT แบบหุ้มใยแก้ว หนา 1 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว (229 mm)
หุ้มใยแก้ว 1 ปอนด์ X หนา 1 นิ้ว (1 ปอนด์ X 1″)
ยาว 1 เมตร ยืด 10 เมตร

3,525 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-029-02-106) (02-AERODUCT แบบหุ้มใยแก้ว หนา 1 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว (229 mm)
หุ้มใยแก้ว 1 ปอนด์ X หนา 1 นิ้ว (1 ปอนด์ X 1″)
ยาว 1 เมตร ยืด 10 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กล่อง