(รหัสสินค้า : 029032) AERODUCT รุ่น AL270I-16/40 ขนาด 7 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 029032) AERODUCT รุ่น AL270I-16/40 ขนาด 7 นิ้ว

3,525 บาท

(KSPN-029-03-104) (03-AERODUCT แบบหุ้มใยแก้ว หนา 1.5 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว (178 mm)
หุ้มใยแก้ว 1 ปอนด์ X หนา 1.5 นิ้ว (1 ปอนด์ X 1.5″)
ยาว 1 เมตร ยืด 10 เมต

3,525 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-029-03-104) (03-AERODUCT แบบหุ้มใยแก้ว หนา 1.5 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว (178 mm)
หุ้มใยแก้ว 1 ปอนด์ X หนา 1.5 นิ้ว (1 ปอนด์ X 1.5″)
ยาว 1 เมตร ยืด 10 เมต

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กล่อง