(รหัสสินค้า : 029058) AERODUCT รุ่น AL270I-16/50 ขนาด 5 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 029058) AERODUCT รุ่น AL270I-16/50 ขนาด 5 นิ้ว

3,055 บาท

(KSPN-029-04-102) (04-AERODUCT แบบหุ้มใยแก้ว หนา 2 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว (127 mm)
หุ้มใยแก้ว 1 ปอนด์ X หนา 2 นิ้ว (1 ปอนด์ X 2″)
ยาว 1 เมตร ยืด 10 เมตร

3,055 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-029-04-102) (04-AERODUCT แบบหุ้มใยแก้ว หนา 2 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว (127 mm)
หุ้มใยแก้ว 1 ปอนด์ X หนา 2 นิ้ว (1 ปอนด์ X 2″)
ยาว 1 เมตร ยืด 10 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กล่อง