(รหัสสินค้า : 029043) AERODUCT รุ่น AL270I-24/25 ขนาด 4 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 029043) AERODUCT รุ่น AL270I-24/25 ขนาด 4 นิ้ว

2,190 บาท

(KSPN-029-02-201) (02-AERODUCT แบบหุ้มใยแก้ว หนา 1 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว (102 mm)
หุ้มใยแก้ว 1.5 ปอนด์ X หนา 1 นิ้ว (1.5 ปอนด์ X 1″)
ยาว 1 เมตร ยืด 10 เมตร

2,190 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-029-02-201) (02-AERODUCT แบบหุ้มใยแก้ว หนา 1 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว (102 mm)
หุ้มใยแก้ว 1.5 ปอนด์ X หนา 1 นิ้ว (1.5 ปอนด์ X 1″)
ยาว 1 เมตร ยืด 10 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กล่อง