(รหัสสินค้า : 029084) AERODUCT รุ่น AL270I-32/25 ขนาด 24 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 029084) AERODUCT รุ่น AL270I-32/25 ขนาด 24 นิ้ว

13,550 บาท

(KSPN-029-02-314) (02-AERODUCT แบบหุ้มใยแก้ว หนา 1 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว (610 mm)
หุ้มใยแก้ว 2 ปอนด์ X หนา 1 นิ้ว (2 ปอนด์ X 1″)
ยาว 1 เมตร ยืด 10 เมตร

13,550 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-029-02-314) (02-AERODUCT แบบหุ้มใยแก้ว หนา 1 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว (610 mm)
หุ้มใยแก้ว 2 ปอนด์ X หนา 1 นิ้ว (2 ปอนด์ X 1″)
ยาว 1 เมตร ยืด 10 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กล่อง