(รหัสสินค้า : 032045) Valve HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032045) Valve HONEYWELL

1,735 บาท

(KSPN-032-31-101) (31-Balanceing Valve HONEYWELL)
รุ่น V5032Y0020HW
ขนาด 6 หุน (3/4)
(Balanceing Valve)

1,735 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-31-101) (31-Balanceing Valve HONEYWELL)
รุ่น V5032Y0020HW
ขนาด 6 หุน (3/4)
(Balanceing Valve)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด