(รหัสสินค้า : 032038) Balanceing Valve HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032038) Balanceing Valve HONEYWELL

2,295 บาท

(KSPN-032-31-102) (31-Balanceing Valve HONEYWELL)
รุ่น V5032Y0025B
ขนาด 1 นิ้ว
(Balanceing Valve)

2,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-31-102) (31-Balanceing Valve HONEYWELL)
รุ่น V5032Y0025B
ขนาด 1 นิ้ว
(Balanceing Valve)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด