(รหัสสินค้า : 058007) FLOW SWITCH (โฟลว์สวิทช์) HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 058007) FLOW SWITCH (โฟลว์สวิทช์) HONEYWELL

4,520 บาท

(KSPN-058-01-103) (01-HONEYWELL)
รุ่น WFS-1003-H ขนาดท่อ 1 นิ้ว

4,520 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-058-01-103) (01-HONEYWELL)
รุ่น WFS-1003-H ขนาดท่อ 1 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว