(รหัสสินค้า : 058006) FLOW SWITCH (โฟลว์สวิทช์) HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 058006) FLOW SWITCH (โฟลว์สวิทช์) HONEYWELL

5,695 บาท

(KSPN-058-01-102) (01-HONEYWELL)
รุ่น WFS-1002-H ขนาดท่อ 1 นิ้ว

5,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-058-01-102) (01-HONEYWELL)
รุ่น WFS-1002-H ขนาดท่อ 1 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว