(รหัสสินค้า : 095022) ออยล์ เพรสเชอร์ คอนโทรล HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 095022) ออยล์ เพรสเชอร์ คอนโทรล HONEYWELL

5,175 บาท

(KSPN-095-14-101) (14-ออยล์ เพรสเชอร์ คอนโทรล HONEYWELL)
Model : L404F1102
Range 10-150 PSI

5,175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-095-14-101) (14-ออยล์ เพรสเชอร์ คอนโทรล HONEYWELL)
Model : L404F1102
Range 10-150 PSI

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว