(รหัสสินค้า : 032047) หัวขับวาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032047) หัวขับวาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

12,365 บาท

(KSPN-032-21-104) (21-คอนโทรลวาล์ว HONEYWELL)
รุ่น ML7425A8018-E  (ไฟ 24 V)
(Valve Actuator) แบบ Spring Return
(รุ่นเดิม : ML7425A6016)
(7420=Electric Return / 7425=Spring Return)

12,365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-21-104) (21-คอนโทรลวาล์ว หัวขับ HONEYWELL)
รุ่น ML7425A8018-E (ไฟ 24 V)
แบบ Spring Return
(รุ่นเดิม : ML7425A6016)
(7420=Electric Return / 7425=Spring Return)
(VALVE ACTUATOR)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด